เมื่อตัวเลือกไบนารีคำปรากฏขึ้น

Bing: เมื่อตัวเลือกไบนารีคำปรากฏขึ้น
เริ่มได้รับสิทธิ NOW

เมื่อตัวเลือกไบนารีคำปรากฏขึ้น

การค้ากับตัวเลือก BINAR

Bing: เมื่อตัวเลือกไบนารีคำปรากฏขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้